• hradní výhled

…hradní výhledy…Délka dnů se blíží ke svému maximu a kulminuje i množství práce, které je třeba stihnout před prázdninami. Ale aspoň člověk stihne i po deváté večerní vyběhnout na kopec, vyšplhat na „hradní“ rozhlednu a chytit poslední paprsky Slunce, které kvapem mizí za třemšínský hřeben, vzdálený necelých 23Km…

 

Sladovna právovárečného měšťanstva v Písku

Sladovna v toku časuPísecká sladovna je bezesporu jednou z nejvýraznějších a nejúžasnějších staveb v našem městě. Jihovýchodní části historického centra města, na kopečku, dominuje štíhlá věž kostela, té opačné straně, k Otavě se linoucí, panuje mohutně elegantní budova sladovny. I bývalý hradní palác se v porovnání s ní tak nějak drží stranou a nenápadně vystrkuje pozůstatky svých věží s vědomím, že výšin a nadhledu dvou hrdých hvozdových komínů nikdá nedosáhne… pokračování

Král a Královna

Na pátek 8. května připadly nejen oslavy sedmdesátiletého výročí ukončení poslední války, ale i významná akce pro milovníky industriálních památek, zejména tedy jejich symbolů nejvznešenějších – továrních komínů. Svaz českých komínářů, spolek nadšenců obdivujících a dokumentujících tyto vznešené vertikály zdobící naše města a vesnice, slavil výročí 34 let od založení.

pokračování

• Přišli jsme vodojem…

Ještě před měsícem se nádraží v Čimelicích pyšnilo krásným vodojemem, který byl zachován v doslova intaktním stavu. Dokonce jeho stěnu dosud zdobil původní vodočet, což už moc k vidění není. No a zatímco třeba v Netolicích nebo ve Zbytinách je taková stavba kulturní památkou, tady po ní nezbyla ani stopa…

Nádraží máme naštěstí zdokumentované v půdovním stavu, takže časem přibude jeho monografie…