Sladovna právovárečného měšťanstva v Písku

Písecká sladovna je bezesporu jednou z nejvýraznějších a nejúžasnějších staveb v našem městě. Jihovýchodní části historického centra města, na kopečku, dominuje štíhlá věž kostela, té opačné straně, k Otavě se linoucí, panuje mohutně elegantní budova sladovny. I bývalý hradní palác se v porovnání s ní tak nějak drží stranou a nenápadně vystrkuje pozůstatky svých věží s vědomím, že výšin a nadhledu dvou hrdých hvozdových komínů nikdá nedosáhne…

Král a Královna

Na pátek 8. května připadly nejen oslavy sedmdesátiletého výročí ukončení poslední války, ale i významná akce pro milovníky industriálních památek, zejména tedy jejich symbolů nejvznešenějších – továrních komínů. Svaz českých komínářů, spolek nadšenců obdivujících a dokumentujících tyto vznešené vertikály zdobící naše města a vesnice, slavil výročí 34 let od založení.

Sladovny budou…?

Fotovýstava velkoformátových fotografií sladoven v rámci konference SLADOVNY BUDOU…? pořádané Institutem Pro památky na podzim roku 2011. Souběžně byl vydán i kalendář s výše uvedenými fotografiemi na rok 2012… V rámci konference proběhly různé zajímavé přednášky, kupříkladu o hvozdových komínech na sladovnách:

Konference O vodárenských věžích

13. a 14 listopadu pořádal písecký Institut pro památky a kulturu další ročník konference PROPAMÁTKY. Téma roku 2014 se věnuje obnově a využívání vodárenských věží. Setkání se konalo v Národním technickém muzeu a dorazilo na něj kolem sedmi desítek odborníků z různých organizací, jichž se téma vodárenských věží dotýká. U nás v Písku díky okolním kopcům sice žádná vodárenská věž není (nejbližší je krásná funkcionalistická ve Vráži), ale i tak je poučné dovědět se o těchto stavbách nové informace a souvislosti…

Konference O továrních komínech

10. října se v Zájezdním pivováře v Kostelci nad Černými lesy konala již za spolupráce ČVUT, Výzkumného ústavu vodohospodářského a projektu Industriální stopy druhá konference o továrních komínech. Dříve oslavované, zcela nepostradatelné hrdé ikonické stavby, symboly umu a technické zručnosti, které stály na počátku našeho dnešního blahobytu, dnes povětšinou nevyužívané, opuštěné a ohrožené nevědomostí,  nezájmem, sanačními dotacemi a nenasytnými deleteopery.