Most v Mirovicích

Silniční most v Mirovicích

Nejsevernější městečko našeho okresu, Mirovice, zdobí poměrně pěkný, z větší části kamenný most. Jeho čtyři oblouky se klenou nad líně plynoucí Skalicí, která je v těchto místech mezi „centrem“ a Zámostím nadržována jezem asi o jedenácet metrů níže po proudu.Most byl vystavěn snahou Mirovic v roce 1875. Jeho konstrukce je přibližně 50m dlouhá a 8 metrů široká (pilíře jsou ještě o nějaký ten metr širší, protože jejich zakončení jsou půlkruhová). Pilíře a oblouky jsou z čistě tesaných kamenných kvádrů, zábradlí je elegantní betonové a na nábřežních pilířích kopíruje jejich půlkruhový půdorys (písecká vsuvka – takové pěkné zábradlí bývalo kdysi pod Putimkou nebo na Fügneráku – bohužel oboje bylo před nedávnem zničeno a nahrazeno novodobou pekelností). Vozovka je dnes překryta asfaltem a vlastně už to ani není vozovka, spíše jen „pěškovka“, neb automobilový provoz na mostě již pěkných pár let díky obchvatu neexistuje.

Snad díky tomu, že provoz už je delší dobu doslova jen „lehký“, je most z celkového pohledu v poměrně zachovalém stavu. Z obou vnějších stran je sice doslova zhyzděn potrubím a celkem dost ho trápí náletová flóra, jejíž nenechavé kořínky narušily zejména bok mostovky nad klenutím oblouků. Díky tomu jsou boky mostu opadané, nevzhledné a vystavené negativním účinkům počasí. Vzhledem k ucpaným odtokům do mostu prý i zatéká. Inu, ale nic, co by nešlo opravit…

Most se stal nedávno známým díky tomu, že jej obec dala do ztrát a nálezů, neb se dlouhá léta nedařilo zjistit, kdo je vlastně jeho majitelem. Po výstavbě nového mostu, který je součástí obchvatu, měl být předán zpět obci,  ale to se nakonec „nějak nestihlo“. Tak doufejme, že po papírové stránce je vše již v pořádku, a že nejenže most podstoupí opravu, ale že ta oprava zachová původní vzhled mostu…


Fotografie a text:
2014 | 2015 • Tom Droppa

Bookmark the permalink.

Comments are closed