Kruhová cihelna v Hostišovicích

Cihelnu v Hostišovicích, pozůstatek venkovského industriálu s největší pravděpodobností z první republiky, najdeme na blatensku kousek za hranicemi okresu. Poprvé jsme ji letmo navštívili v létě roku 2006. Tehdy byla ještě v poměrně intaktním stavu – zejména střecha nad pecí a celá dřevěná konstrukce byla až na jedno místo v pořádku.

Cihelna v létě 2006

Cihelna je zajímavá zejména umístěním komína z radiálních cihel, který je umístěn v podstatě přesně dle Hoffmannova patentu – tedy uprostřed tělesa pece. Stejná je sice v nedalekých Škvořeticích, obvykle jsou komíny ale postaveny mimo pec.

Tehdy v roce 2006 bylo na komíně gigantické, nahnuté čapí hnízdo. Klapající čápi sice romanticky doplňují kolorit vesnice, ale pro komín (i blízké okolí) jsou čápi spíše pohromou. Nejenže je vše v blízkosti poněkud znečištěno, ale kvůli hnízdu komín nevětrá, zdivo vlivem vlhosti degraduje a velká čapí hnízda (mohou vážit i kolem tuny) komín neúměrně zatěžují.

Prostor nad pecí - střecha byla ještě víceméně kompletní.

V roce 2007, během orkánu Kirill se plně ukázalo, jak je čapí hnízdo nebezpečné. Hnízdo nevydrželo nápor vichru a celé se zřítilo na pec. Zničilo tak poměrně velkou část střechy, čímž začalo rychlé a nevratné chátrání dřevěné konstrukce, z které po více než pěti letech zůstaly jen chatrné relikty, jak lze postupně sledovat na fotografiích z let 2007, 2009 a 2012…

Cihelna bývala dříve téměř v každé vsi. Kruhových cihelen, tzn. cihelen podle Hoffmannova patentu, kde byla pec oválná a umožňovala tak kontinuální výpal a která se dala mimo jiné rozpoznat díky poctivému továrnímu komínu, těch již bylo o něco méně, ale přesto bývaly poměrně běžné. Jen v Písku a těsném okolí byly tyto cihelny čtyři (hradišťská, na Ptáčkovně, nad serpentýnami, nad Nepodřicemi), nezachovala se ovšem žádná (přitom rok ´89 přežily dvě). V současné době není v píseckém okrese žádná, což je poměrně na pováženou (konstrukčně shodná je ovšem/alespoň vápenka u čimelického nádraží)


Fotografie a text:
2006 – 2012 | 2015 • Tom Droppa

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed