Cihelna ve Vodňanech

Cihelna Vojtěcha Marešše ve Vodňanech

Necelý půl kilák cesty z Vodňan po stožické „výpadovce“ nás přivede k bývalé strojové kruhové cihelně. Z dálky je rozpoznatelná zejména díky 33m vysokému cihelnému komínu s ozdobnými mozaikami a hlavicí.Cihelnu vybudoval v roce 1911 Vojtěch Mareš na pozemku darovaném městem. Zjara roku 1912 pak byla cihelna zkolaudována. Po únoru byla cihelna samozřejmě konfiskována a začleněna do národního podniku Jihočeské cihelny České Budějovice. Vodňanská cihelna byla závod 07.  Cihelna byla až do roku 2006 v podstatě v původním stavu, toho roku bylo bohužel rozhodnuto o demolici kruhové pece a sušáren. Dnes objekt funguje jako areál technických služeb.

Hlavní budova je zejména dnes, bez výše zmíněné kruhové pece v hlavní hale, podobná chrámu – střední převýšená část a nižší boční lodi.  Hala (bez pece) i sousedící část s komínem je otevřena do krovu. Ten je poměrně unikátní – je tvořen mohutnými dřevěnými segmentovými nosníky. (V podstatě identický, i s konstrukcí budovy, lze nalézt v plzeňské Košutce). Krov nese sedlovou střechou s pěti hřebenovými světlíky.

Cihlový komín má poměrně mohutný oktagonální podstavec (ten je skrytý v budově), dřík je kruhového profilu a je zakončen hlavicí. V současné době je přes korunu položen kovový rošt, ale čápi zde zatím (možná naštěstí) nezahnízdili.


Fotografie a text:
2006 – 2013 • Tom Droppa

Bookmark the permalink.

Comments are closed