Živec – lom U obrázku

Zatopený lom na Živci, 2013Živec, všeobecně známý jako horninotvorný minerál, je v Písku znám také jako velmi příjemné místo v Píseckých horách,  kde se naskýtá výborná příležitost se občerstvit po drsném výstupu na jarnický vysílač s výhledy, je tu významná křižovatka turistických tras, je to sedlo mezi Jarníkem a Provazci, ale hlavně je tu lom, který dal celému Živci jméno…

Z knihy Písecké hory známé i neznámé se můžeme dovědět, že štěrk se tu těžil od roku 1883 (používal se pro právě budovanou silnici mezi městem a nádražím). Protože štěrk obsahoval kvalitní živec a růženín, obeslalo město vzorky do porcelánek a smaltoven, růženín do sklárny v Lenoře. Již v roce 1884 pak město začalo v lomu naplno těžit – dodávalo se do Plzně (fy. bratří Dreslerů), Turnova, ale zahraničí. Po celý rok zde byla práce až pro čtyři desítky dělníků. Zpočátku byl lom poměrně ziskový, ale s přibývající hloubkou se objevil problém průsaku spodní vody. V roce 1897 byla těžba ukončena…

Lom je od té doby cca 25 x 30m široký. Celková hloubka lomu i s 20m hlubokou štolou, která je ukrytá kdesi pod temnou hladinou, byla prý přes 40m! Samotný lom je zahlouben přibližně 20m. Ve dvacátých letech byl učiněn ještě jeden pokus o těžbu, z té doby pochází odvodňovací příkop, který je právě letos vylepšen vyhlídkovým chodníkem. Dříve nad vstupem býval dřevěný mostek, ten se ale někdy kolem přelomu tisíciletí rozpadl.

V roce 1965 byl lom po dlouhé době odčerpán, žádný nacistický poklad se v něm nenašel. Téměř půl století byl lom opět zcela zatopen, v létě 2014 byl však opět částečně odčerpán…

Lom je cenným nalezištěm a  mezi mineralogy je velmi dobře znám. Jako zcela unikátní zde byl objeven v roce 1924 nerost písekit, jenž je prý i radioaktivní. Ještě se prý dá najít v lomu u Nového rybníka. Jinak zde byly nalezeny i další minerály jako rutil, kolumbit, ilmenit, hematit, záhnědy, křišťál, beryl a mnoho dalších, které jsou jak v píseckém muzeu, tak i v dalších muzeích po světě.


Fotografie a text:
2013, 2014 • Tom Droppa

Literatura:

PÍSECKÉ HORY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ • Jiří Fröhlich • 1999

Bookmark the permalink.

Comments are closed