Ostrý vrch

Ostrý vrch

Mezi Novými Dvory, Tálínem a Kuklí se poměrně zprudka vypíná Ostrý vrch. Na jeho dvojvrchol sice nevede žádná z mnoha turistických značek křižujících a obkružujících Písecké hory, ona tam v podstatě nevede žádná pořádná cesta, ale s trochou potu se nahoru dá dostat i v sedle horského velocipédu. A stojí to za to. Zejména v zimě, kdy zcela převažující listnatý les odhodí svůj háv a prosvětlí se nízkými paprsky lednového slunce.

Na hlavním – jižním vrcholu můžeme najít pěkný geodetický bod z roku 1921, který označuje výškovou kótu 538,2 m. n. m. A také jsou tu „tančící stromy“, které se k sobě vinou a různě se proplétají.

A když se tak potulujete mezi stromy a skalkami a zvolna začnete sestupovat ze severního vrcholku k bývalé katovně, jako zjevení na vás zapůsobí navždy opuštěné dílo dávného kameníka. Hrubě otesaný kamenný kvádr uprostřed lesa. Jeho koryto však zůstalo navždy nedoděláno a jen svým načrtnutým obrysem dává tušit, jaké s ním měl jeho tvůrce plány…


Fotografie a text:
2014 • Tom Droppa

Bookmark the permalink.

Comments are closed