Nýtovaný most v Putimi

Dva putimské mosty…V Putimi jsou k vidění, jízdě i chůzi tři mosty přes vody řeky Blanice. Kamenný barokní přes mlýnský náhon ze 17. století, novodobý železobetonový z 20. století a esteticky nejhodnotnější – ocelový příhradový ze století devatenáctého…

V dřívějších dobách byla v těchto místech dřevěná lávka pro pěší a brod pro povozy. Takový stav byl samozřejmě na cestě mezi Pískem a Bavorovem (a dále Prachaticemi) poněkud nepohodlný, a tak zde byl v roce 1884 postaven ocelový příhradový jednoobloukový most.

Most v celé své kráse

 

Na most vedou z obou stran pozvolna stoupající zemní náspy. Mostovka je tak v dostatečné výšce nad hladinou Blanice. Náspy jsou ukončené opěrami vyzděnými z opracovaných kamenných kvárdů, z nich pak pokračují opěrné zdi.

Konstrukci mostu představuje jeden snýtovaný oblouk se spodní mostovkou. Oblouk sestává z jedenácti příhradových polí o rozměru 2,56m, tři prostřední jsou vyztužené křížem, krajní jsou vyztužené jen diagonálně. Každá ze stojin je navíc vyztužená boční trojúhelníkovou konstrukcí.

Most je 27m dlouhý, 5m široký a vozovka je necelých 5m nad hladinou. Ocelovou konstrukci vyrobila Kujná železářská dílna a mostárna L.G. Bondy a synové, Praha – Bubny.

L.G.Bondy a synovéDnes, po 130 letech provozu je most v poměrně dobrém stavu (narozdíl třeba od o pět let mladšího červenského železničního příhradového mostu), v roce 2014 se na něj vrátila i cedulka výrobce a nejen v letních měsících ho zdobí květináče s muškáty…

V roce 1958 se most stal Kulturní památkou.

 


Fotografie a text:
2013, 2014 • Tom Droppa

Zdroj informací:
REGISTR VCPD

Bookmark the permalink.

Comments are closed