Sladovna právovárečného měšťanstva: 49.308411, 14.146563