Sladovny budou…?

Fotovýstava velkoformátových fotografií sladoven v rámci konference SLADOVNY BUDOU…? pořádané Institutem Pro památky na podzim roku 2011. Souběžně byl vydán i kalendář s výše uvedenými fotografiemi na rok 2012… V rámci konference proběhly různé zajímavé přednášky, kupříkladu o hvozdových komínech na sladovnách:

Kruhová cihelna v Hostišovicích

Cihelnu v Hostišovicích, pozůstatek venkovského industriálu s největší pravděpodobností z první republiky, najdeme na blatensku kousek za hranicemi okresu. Poprvé jsme ji letmo navštívili v létě roku 2006. Tehdy byla ještě v poměrně intaktním stavu – zejména střecha nad pecí a celá dřevěná konstrukce byla až na jedno místo v pořádku.

Železniční viadukt u Milevska

Dalším návštěvyhodným objektem z hromady technických památek na písecku je poměrně impozantní kamenný viadukt Českomoravské transverzální dráhy (Ražice – Tábor), který se devítinásobně klene nad údolím Milevského potoka na části trati mezi Milevskem a Sepekovem. Jeho délka je 115 a výška 23m (nad potokem). Vystavěn byl v roce 1889 a krom Čechů se na pracích podíleli i Italové. Oblouky nejsou všechny stejné, šest má klenbu dvanáctimetrovou, tři desetimetrovou. Do provozu byl uveden 21. listopadu 1889, železniční provoz na něm tedy funguje již více než 125 let…