Konference O vodárenských věžích

Konference o Vodárenských vìžích - Národní technické muzeum

13. a 14 listopadu pořádal písecký Institut pro památky a kulturu další ročník konference PROPAMÁTKY. Téma roku 2014 se věnuje obnově a využívání vodárenských věží. Setkání se konalo v Národním technickém muzeu a dorazilo na něj kolem sedmi desítek odborníků z různých organizací, jichž se téma vodárenských věží dotýká. U nás v Písku díky okolním kopcům sice žádná vodárenská věž není (nejbližší je krásná funkcionalistická ve Vráži), ale i tak je poučné dovědět se o těchto stavbách nové informace a souvislosti…

pokračování

Živec – lom U obrázku

Zatopený lom na Živci, 2013Živec, všeobecně známý jako horninotvorný minerál, je v Písku znám také jako velmi příjemné místo v Píseckých horách,  kde se naskýtá výborná příležitost se občerstvit po drsném výstupu na jarnický vysílač s výhledy, je tu významná křižovatka turistických tras, je to sedlo mezi Jarníkem a Provazci, ale hlavně je tu lom, který dal celému Živci jméno…

pokračování

Konference O továrních komínech

Zájezdní pivovár v ranní mlze

10. října se v Zájezdním pivováře v Kostelci nad Černými lesy konala již za spolupráce ČVUT, Výzkumného ústavu vodohospodářského a projektu Industriální stopy druhá konference o továrních komínech. Dříve oslavované, zcela nepostradatelné hrdé ikonické stavby, symboly umu a technické zručnosti, které stály na počátku našeho dnešního blahobytu, dnes povětšinou nevyužívané, opuštěné a ohrožené nevědomostí,  nezájmem, sanačními dotacemi a nenasytnými deleteopery.

pokračování